İstanbul İl Özel
İşveren  : İstanbul Valiliğ İl Özel İdaresi

Program : İl Özel İdaresi Yönetim Yapısı ve Kültür Tesisleri

Toplam 18 500 m2

Yıl : 2006

kapak 12 13 1   2 3   6 7 8