Mehmet Keleş Evi
İşveren  : Mehmet Keleş (Düzce Belediye Başkanı)

Program : Villa

Toplam 280 m2

Yıl : 2012

129130 131 132