Şişli Meydan Projesi
İşveren  : Şişli Belediyesi

Program : Kentsel Tasarım ve Karma Kullanım (AVM-Ofis-Konut)

Toplam 40 500 m2

Yıl : 2008

88899091-29295 9693